Ponieważ w tym roku mija 10 lat, gdy pierwszy raz odwiedziłem świętochłowickie Lipiny, podczas święta Bożego Ciała - wypada opublikować wybrany materiał. Po takim czasie, muszę przyznać, że nigdy nie fotografowałem tam pod jakiś konkretny klucz. Natomiast, główne zainteresowanie skupiałem zdecydowanie na przygotowaniach, niż na samej procesji, ponieważ interesowała mnie interakcja z mieszkańcami, czego nie da się osiągnąć już podczas przemarszu.
Świętochłowice - Lipiny
Fotografie zebrane z lat 2012 - 2019.
Appendix  A.D. 2020
Nastał rok 2020 i wszystko się wywróciło - tak słyszymy w obecnie reklamach... Dlatego musiałem raz jeszcze - w tym odrealnionym czasie - pojechać na procesję w Lipinach, by doświadczyć sytuacji, gdy procesja nie może się normalnie odbyć, to też na stałej trasie przemarszu nie było budowania i dekorowania ulicznych ołtarzy, a na ulicach zauważyłem jedno jedyne udekorowane okno!
Symboliczna procesja odbyła się wokół kościoła parafialnego pw. św. Augustyna, powstał także jeden symboliczny ołtarz, przed którym odprawiono zakończenie ceremonii. 
Świętochłowice - Lipiny 11.06.2020
Back to Top