nieistniejący w czasie rzeczywistym; obecnie zachowany tylko częściowo lub szczątkowo; skażony nową formą zabudowy; pozbawiony cech pozwalających na jednoznaczną identyfikację; pusta przestrzeń po wyburzeniu; rozpoznawalny jedynie na podstawie starych map; zaszyty bujną, dziką roślinnością; rozdarty deformacją terenu; zastygły w bezruchu; wyłączony z egzystencji; unicestwiony decyzjami „jedynie słusznymi”; niechciane świadectwo dawnej świetności.
Back to Top