Jakże aktualne stały się w kwietniu tego roku słowa Fish’a z przepięknego utworu „Raingod's Dancing”. To tylko fragment zdania, cztery wyrazy pierwszej zwrotki. „Empty churches, empty pews, …” a jakie dzisiaj to realne, trudne do pojęcia lecz oczywiste i jakie smutne zarazem. Dlatego tegoroczna Wielkanoc przejdzie do historii zapadając wszystkim w pamięć, ze względu na swoją  odmienność celebracji! Online-only – słowa, które do niedawna dla wielu z nas, nie musiały nic znaczyć, mogły być pomijane i unikane w przeżywanej codzienności, nagle to jedyna możliwość przekazu i kontaktu z wszelkim gronem odbiorców – także w materii duchowej. 
Puste Kościoły, puste ławki – doświadczyłem tej odmienności własnymi zmysłami. 
Podziękowania dla parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie.
5 - 13 kwiecień 2020
Back to Top